ამ პროექტის შესახებ

ვებ-გვერდი შექმნილია ჯამპსტარტ ჯორჯიას მიერ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) დაკვეთით. ვებ-გვერდი დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) მიერ. ჯამპსტარტ ჯორჯიას ვებ-გვერდის მისამართია: http://www.jumpstart.ge. NDI-ს ვებ-გვერდის მისამართია: http://www.ndi.org. Sida-ს ვებ-გვერდის მისამართია: http://www.sida.se.