არჩევნების შედეგები

Arrow_elections
Shape_82062

2014 წლის მერის არჩევნები

ქართული ოცნება
243,821
45.96%
ნაც. მოძრაობა
137,401
25.9%

უახლესი ამომრჩეველთა სიები

Arrow_elections
Shape_89486

2016 წლის სექტემბერის ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,510,514
საშუალო ასაკი: 47.15
85-99 წლის: 59,895
99 წელზე მეტი: 451
Shape_65134

2013 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,536,921
საშუალო ასაკი: 46.82
85-99 წლის: 58,319
99 წელზე მეტი: 612
Shape_65134

2013 წლის თებერვლის ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,620,329
საშუალო ასაკი: 47.1
85-99 წლის: 63,499
99 წელზე მეტი: 750
Shape_65134

2012 წლის აგვისტო ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,613,747
საშუალო ასაკი: 46.42
85-99 წლის: 52,309
99 წელზე მეტი: 622

საქართველოს არჩევნების მონაცემები წარმოადგენს 2008 წლის შემდეგ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შედეგებს. თითოეული არჩევნების დეტალური შესწავლა შესაძლებელია ისეთი ინდიკატორების მიხედვით, როგორიც არის აქტივობა, არჩევნების შედეგები, ინდივიდუალური პარტიის შედეგები და სხვა. მონაცემების ვიზუალიზება რუკებისა და ცხრილის ფორმატში ქმნის შესაძლებლობას, გაანალიზდეს არჩევნების შედეგების გეოგრაფიული განაწილება ოლქებისა და საარჩევნო უბნების მიხედვით. ამგვარად, თქვენ გეძლევათ ინსტრუმენტები მონაცემების მრავალმხრივი გამოყენებისთვის, როგორიც არის იმ ტერიტორიული ერთეულების იდენტიფიცირება, სადაც ამომრჩეველთა აქტივობა დაბალია და სადაც ამომრჩეველთა მობილიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები შესაძლოა უფრო ეფექტური იყოს.

არჩევნების შედეგებთან ერთად, თქვენ შეგიძლიათ, როგორც რუკის, ასევე ცხრილის ფორმატში, გაეცნოთ ამომრჩეველთა სიის ანალიზს 2006 წლიდან დღემდე, ისეთი ინდიკატორების გამოყენებით, როგორიც არის, ამომრჩეველთა რაოდენობა, საშუალო ასაკი, დუბლირებული ამომრჩევლები.

სიახლეები

Arrow_news